losowy artykuł

Światło ksenonowe

Ksenon jest gazem szlachetnym wynalezionym przez dwóch brytyjskich naukowców w XIX wieku. Ten wynalazek całkowicie zrewolucjonizował przemysł samochodowy w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dzisiaj nie mamy już wątpliwości co do pozytywnych aspektów tego odkrycia. Oświetlenie typu ksenon jest coraz powszechniej stosowane, ponieważ pozwala zaoszczędzić mnóstwo energii, co przekłada się również na mniejsze zużycie paliwa.

Operat szacunkowy

Przed przystąpieniem do sporządzenia operatu szacunkowego, rzeczoznawca majątkowy każdorazowo musi wziąć pod uwagę setki elementów, zapewniające dokonanie wiarygodnej oraz obiektywnej wyceny nieruchomości. Zanim więc będzie w stanie precyzyjnie ustalić cenę domu, mieszkania, lokalu użytkowego, gruntu rolnego czy działki pod zabudowę, zmuszony będzie do zgromadzenia maksymalnej ilości dokumentów, na podstawie których będzie starał się wykonać należycie swoje obowiązki.

Ze względu na to, że ustalenie wartości rynkowej nieruchomości wymaga doskonałej znajomości mechanizmów, które rządzą branżą oraz wiedzy na temat trendów oraz obszaru zainteresowań określonych odbiorców, przed rzeczoznawcą pojawia się niejednokrotnie trudne zadanie sporządzenia wiarygodnej analizy rynku, w której pomagają mu przede wszystkim raporty nieruchomości oraz wszelkiego typu sprawozdania, wykresy i statystyki, na podstawie których jest w stanie dokonać spójnego i logicznego podsumowania. 

Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że wartość ich majątku wyceniana jest nie tylko na podstawie samej estetyki obiektu, ale całego systemu czynników, takich jak aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne czy lokalizacyjne. Rzeczoznawca ma więc przed sobą niezwykle trudne zadanie ustalenia spójnej wersji, na podstawie której sporządzony będzie operat szacunkowy, stanowiący jego indywidualną opinię na temat konkretnej nieruchomości. 

Ze względu na to, ze operat jest dokumentem urzędowym, może być sporządzony jedynie na piśmie i jedynie na podstawie wiarygodnych danych, dostarczanych przez wiarygodne raporty nieruchomości czy dokumenty urzędowe. W operacie znajduje się między innymi określenie przedmiotu oraz zakresu wyceny, określenie celu wyceny, ustalenie podstaw opracowywania operatu, daty niezbędne podczas wyceny, opis i ustalenie stanu technicznego, prawnego oraz użytkowego konkretnego obiektu, przedstawienie sposobu dokonywania wyceny, analiza rynku nieruchomości oraz określenie ostatecznej ceny obiektu z odpowiednimi przypisami prawnymi oraz zastrzeżeniami.

losowy artykuł

Strony o internecie

Dzięki korzystaniu z naszego serwisu internetowego masz od ręki przed sobą wiele wartościowych informacji związanych z Internetem i jego wykorzystaniem w biznesie. Skupiamy się przede wszystkim na interesujących kwestiach związanych z marketingiem internetowym, na przykład pozycjonowaniem i optymalizacją stron internetowych.

zawartość strony